موضوع پروژه: تامین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی ۳۰۰ هزارپورت ADSL2+ شرکت مخابرات استان تهران

تاریخ اجرا: ۹۵-۹۴

مدت زمان اجرا: ۱ سال

پروژه تامین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی ۳۰۰ هزارپورت ADSL2+ شرکت مخابرات استان تهران در ۱۰۰ مرکز مخابراتی، توسط شرکت چشم‌انداز ارتباط درسطح استان تهران اجرا گردید.

کل فرآیند پروژه ۳۰۰ هزار پورت ADSL2+ در چهار مرحله بازرگانی، طراحی و مهندسی، پیاده سازی و اجرا و آموزش انجام گردید.

بازرگانی:

 • تامین تجهیزات ۳۰۰ هزار پورت DSLAM
 • تامین کابل مخابراتی بطول بیش از ۲۰۰ کیلومتر
 • تامین ۴،۲۰۰ ترمینال مخابراتی برای نصب در MDF مراکز مخابراتی
 • تامین بیش از ۳۰۰ هزار اسپلیتر
 • تامین سایر  اقلام مورد نیاز برای نصب ۳۰۰هزار پورت DSLAM از قبیل انواع فیبر نوری، کابل‌های برق

طراحی و مهندسی:

 • طراحی و ساخت رک مناسب نصب تجهیزات
 • طراحی و ساخت PDU مناسب تجهیزات
 • طراحی توپولوژی و نحوه‌ی اتصال تجهیزات DSLAM به بستر موجود مخابرات استان تهران
 • ارائه راهکارهای اتصال تجهیزات DSLAM به سامانه فروش و CRM مخابرات استان تهران
 • طرح و راهکار در غالب ارائه مجلد برای انجام سرویس‌های مخابراتی از قبیل HSIA، IPTV، VOIP و سایرخدمات
 • طراحی و ارائه طرح­های خدماتی جهت نسل­های اینده سرویس های مخابراتی
 • طراحی ساختار امنیتی
 • طراحی کتاب راهنمای راه اندازی نرم افزار مدیریت DSLAM ها (NetHorizhon)
 • طراحی و ارائه طرح­های HLD&LLD
 • طراحی و ارائه راه حل ارتباطی جهت جایگزینی کابلهای Coupler
 • طراحی  کارگاه سوکت زنی کابل­های

پیاده سازی و اجرا:

 • مونتاژ تجهیزات داخل رک‌های مخابراتی
 • بیش از ۱۰۰ساعت انجام خدمات آزمایش انواع سرویس‌ها و خدمات مخابراتی به منظور اطمینان از سازگاری تجهیزات DSLA
 • بیش از ۳۰ ساعت انجام آزمایش‌های کابل مخابراتی در کارخانه سازنده‌ی کابل
 • مستندسازی آموزش تجهیزات
 • مستندسازی کلیات طراحی و نصب و راه‌اندازی
 • مستندسازی جزییات طراحی
 • راهنمای کار با نرم‌افزار به زبان فارسی
 • نصب و راه‌اندازی ۱۶۰ DSLAM در ۵۳ مرکز مخابراتی استان تهران.
 • نصب و راه‌اندازی سرور و نرم‌افزار مدیریت DSLAMها(ZMS)
 • نصب و راه‌اندازی  سرور نرم‌افزار پشتیبان ZMS

آموزش:

 • آموزش تخصصی ۲۷۰ نفر روز در محل شرکت چشم‌انداز ارتباط
 • آموزش تخصصی  خارج از کشور ۱۴۰ نفر روز