مرکز کنترل ترافیک-معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین

 1. تأمین تجهیزات
 2. نصب
 3. راه‌اندازی
 4. آموزش
 • راه‌اندازی و نصب شبکه
 • پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع نظارت تصویری
 • تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال
 • طراحی و اجرای ابنیه و دکوراسیون داخلی سایت
 • تهیه، نصب و اجرای تأسیسات مکانیکی سایت
 • تهیه، نصب و اجرای برق و روشنایی سایت
 • تهیه، نصب و اجرای سامانه اعلان حریق
 • تهیه، نصب و اجرای سامانه اطفاء حریق
 •  

طراحی کامل مرکز مدیریت کنترل ترافیک شهر قزوین با رعایت استاندارد شامل:

 • سیستم پیجینگ – اینترکام
 • کنترل دسترسی
 • ۱۱۰۶۴ Video،IP
 • اعلان و اطفاء حریق
 • آنتن مرکزی
 • سیستم تلفن
 • شبکه
 • دکوراسیون داخلی و نرم‌افزار یکپارچه نظارت تصویری.
 •  

طراحی، توسعه و نگهداری و پایش مستمر شبکه رایانه‌های مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین در قالب بهره برداری در مقیاس شهری توسط شرکت چشم‌انداز ارتباط انجام شده است.