• سکوی نفتی بلال اولین سکوی نفتی است که مجهز به سیستم دوربین مداربسته گردیده.کلیه تجهیزات مخصوص شرایط خاص بوده و با روش های ترکیبی آنالوگ و دیجیتال در مرکز مورد بهره برداری قرار گرفته کلیه تجهیزات بوش است و از هوسینگ های ضد انفجار videotec استفاده شده