پروژه راه آهن جمهوری اسلامی ایران یکی از پروژه‌هایی است که در سطح ملی و با کیفیت بالایی به سرانجام رسیده

این پروژه در زمانی انجام شده که تکنولوژی‌های IP تازه درحال عنوان شدن بوده و این شرکت از اولین شرکت‌هایی است که طرح سیستم نظارت تصویری تحت شبکه را در کارخانه جات راه آهن با موفق به سرانجام رسانده.

بحث های Multicast و مدیریت تجهیزات تحت شبکه بحث‌های داغ و روز تکنولوژی آن روز بوده که این شرکت با همکاری بوش و اداره دیتای راه آهن موضوعات را به سر‌انجام رسانده.