مدل­‌های کاری

با عنایت به اینکه سازماندهی شرکت از ابتدا به صورت پروژه محور بوده، آمادگی کامل جهت اجرای انواع پروژه‌ها به صورت PC، EPC و EPCF در شرکت وجود دارد.
همچنین در سال‌های گذشته شرکت با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرداخت الکترونیک با روش‌های BOT و BOO وارد فصل جدیدی از پروژه‌های اپراتوری و بهره‌برداری با مقیاسی‌های شهری شده است.