لطفاً رزومه خود را به ایمیل hrm@ceco.ir ارسال بفرمایید.

جهت ارسال ایمیل کد پست مدنظر خود را در موضوع ایمیل(subject) درج بفرمایید.