نشانی : تهران، تقاطع همت و شریعتی، دشتستان یکم، پلاک هشت ، طبقه چهارم

تلفن : ٠٢١٢٣۶٣٠

نمابر : ۰۲۱۲۳۶۳۹

کد پستی : ۱۹۴۷۹۱۳۳۵۸